Natječaji

NATJEČAJI ZA DODJELU SREDSTAVA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. -2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja vezana za Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. -2018.:   Javni natječaj za […]

Čitaj više

HTZ – POTPORE PROJEKTIMA TURISTIČKIH INICIJATIVA I PROIZVODA ZA 2014. GODINU

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:   aktiviranju […]

Čitaj više

POZIV IZ PROGRAMA COSME ZA USPOSTAVU EUROPSKE PODUZETNIČKE MREŽE 2015/2020

  Europska komisija objavila je poziv za podnošenje projektnih prijedloga za uspostavu Europske poduzetničke mreže za razdoblje 2015. – 2020. u okviru  programa COSME.  Pri tome […]

Čitaj više

JAVNI POZIV – JAMSTVENI FOND ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2013.

  Temeljem Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu (KLASA:310-01/13-02/5;URBROJ: 2109/1-01-13-05) zaključenog između […]

Čitaj više