Uncategorised

Pristup informacijama

Informacije kojima raspolaže Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., a koje su od javnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine: na internetskim stranicama (www.redea.hr), putem […]

Čitaj više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Podaci o sklopljenim ugovorima u 2012. godini.     Podaci o sklopljenim ugovorima u 2013. godini.     Podaci o sklopljenim ugovorima u 2014. godini.

Čitaj više

Lov na zvjezdice

  Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. u sklopu obilježavanja pristupanja Hrvatske Europskoj uniji organizira zabavan, ali tajnovit izazov za učenike srednjih škola. Pozivamo učenike da […]

Čitaj više