Uncategorised

Metalska jezgra

Metalska jezgra je jedan od strateških projekata REDEA-e. Preliminarnim analizama metaloprerađivačke industrije u Međimurskoj i okolnim županijama utvrđena je potreba za specifičnim uslugama koje je potrebno […]

Čitaj više

Program ruralnog razvoja RH i drugi nacionalni i EU programi

REDEA nastoji pripremiti poljoprivrednike i pomoći im u svladavanju kompleksnih natječajnih procedura i pripremi projektne dokumentacije te pruža savjetodavne usluge za sve zainteresirane korisnike sredstava iz […]

Čitaj više

Razvojne inicijative

Na području poljoprivrede, turizma i ruralnog razvoja REDEA je do sada realizirala niz projekata i inicijativa kao što su:•    provođenje poticajnog kreditiranja u poljoprivredi,•    promotivne aktivnosti […]

Čitaj više

Europski socijalni fond (ESF)

Ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije postala su nam dostupna sredstva Europskog socijalnog fonda koji je jedan od glavnih instrumenata Europske unije usmjeren na poticanje […]

Čitaj više