ODRŽANA ZADNJA KREATIVNA RADIONICA ZA DJECU

ODRŽANA ZADNJA KREATIVNA RADIONICA ZA DJECU

 

 

U sklopu projekta „Attractour – Revitalizacija kulturnog nasljeđa u turističke atrakcije na području Međimurske županije i regije Letenye“,  19. studenoga2018. godine u Međimurskoj palači turizma održala se druga kreativna radionicu za djecu predškolskog uzrasta na temu „Tko su bili Zrinski?“.

Na radionici je sudjelovalo 20-ak djece iz Dječjeg vrtića Dječja mašta, područni odjel Bambi. Interaktivnu radionicu su održale djelatnice Muzeja Međimurja Čakovec Tajana Vidović i Janja  Horvat te na zanimljiv način prezentirale povijesni razvoj Starog grada, osnovne povijesne činjenice o obitelji Zrinski, upoznale ih sa članovima obitelji Zrinski, životom viteza i dama na dvoru te najpoznatijim čakovečkim mitom o Pozoju. Do sad su održane svekukupno tri radionice jedna za djecu predškolskog uzrasta i dvije za djecu osnovnoškolskog uzrasta nižih razreda.

Projekt Attractour započeo je 1. rujna 2017. godine i trajat će do 30. travnja 2019. godine, a financiran je u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.499.277,92 EUR, od toga je sufinanciranje EU 85% u iznosu od 1.274.386,23 EUR. Javna ustanova REDEA je nositelj projekta, a projektni partneri su Međimurska županija, Turistička zajednica Međimurske županije, Grad Letenye i Sveučilište Panonnia – Kampus Nagykanizsa.