OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ RAZVOJNE STRATEGIJE I NACRTU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ RAZVOJNE STRATEGIJE I NACRTU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

Međimurska županija u postupku izrade Strateške studije utjecaja na okoliš Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine objavljuje Javnu raspravu o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. (u daljnjem tekstu: Strateška studija) i Nacrtu Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. (u daljnjem tekstu: Nacrt Razvojne strategije).
1. Javnu raspravu za Stratešku studiju i Nacrt Razvojne strategije (u daljnjem tekstu: Javna rasprava) koordinira i provodi Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije.
2. Javna rasprava će započeti 28.8. 2017. godine i trajat će do 26.9. 2017. godine.
Strateška studija i Nacrt Razvojne strategije će biti, danom početka Javne rasprave, dostupni na internetskim stranicama Međimurske županije.
3. Javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt Razvojne strategije moći će se obaviti u prostorijama Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati.
4. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu Razvojne strategije održat će se u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, u četvrtak, 14. 9. 2017. godine s početkom u 10,00 sati.
5. Za vrijeme trajanja javne rasprave, mišljenja, prijedlozi i/ili primjedbe javnosti mogu se:
– upisivati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na javnom mjestu uvida (ulazni hol Međimurske županije) te
– dostaviti u pisanom obliku na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, Čakovec ili na adresu elektronske pošte gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr, zaključno s danom završetka Javne rasprave. Mišljenja, prijedlozi i/ili primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Zapisnika o javnoj raspravi.

U prilogu se nalaze:

  1. Odluka o objavi javne rasprave
  2. Obavijest o javnoj raspravi