10. SAJAM POSLOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

10. SAJAM POSLOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

10. SAJAM POSLOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI – KORAK PREMA RJEŠAVANJU NEZAPOSLENOSTI

GDJE I KADA:ČAKOVEC, Sportska dvorana Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, V. Nazora 36
26. TRAVNJA 2017. OD 10 – 14 SATI

Kao i svake godine do sada, Sajam poslova će omogućiti izravnu komunikaciju između nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja, svih koji žele promijeniti karijeru, poslodavaca, obrazovnih institucija, studenata, učenika, roditelja i svih ostalih dionika na tržištu rada. Sajam potiče na aktivnost u traženju posla, omogućava partnerstvo svih dionika na tržištu rada, pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, stipendiranja i cjeloživotnog učenja te naglašava važnost znanja i vještina potrebnih na tržištu rada. Sajam nije usmjeren samo na nezaposlene osobe, već je prilika i svima ostalima, aktivnom stanovništvu koje nije u evidenciji Zavoda, da ispitaju svoje prilike za promjenu zaposlenja ili pronalaženje novog zaposlenja.

Ove godine izlagači, naročito poslodavci iz realnog sektora, iskazali su veliki interes za Sajam poslova zbog sve veće potražnje za radnicima,  pa se tako na sajmu očekuje preko 75 izlagača, od čega 55 poslodavaca. Poslodavci koji sudjeluju na sajmu prema provedenoj Anketi poslodavaca (istraživanje o namjerama poslodavaca za zapošljavanjem tijekom 2017. godine), najavili su tijekom godine zapošljavanje gotovo 1.000 osoba.

To je svakako prilika za nezaposlene osobe, ostale tražitelje zaposlenja ili one koji žele promijeniti karijeru, maturante i studente, da upravo na Sajmu poslova pronađu zaposlenje. Kod poslodavaca također se vodilo interesa o zastupljenosti iz gotovo svih djelatnosti, kako bi široka paleta posjetitelja sajma mogla pronaći radno mjesto adekvatno njihovim interesima. Uz poslodavce i obrazovne ustanove, na sajmu će izložbeni prostor imati i lokalna samouprava, komore, razvojne agencije, civilni sektor i svi ostali zainteresirani. Sajam se odvija u okviru dana Međimurske županije.

PROGRAM 10. SAJMA POSLOVA